Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 16/8/2017 11:55

TP HCM hướng dẫn thu học phí và thu khác năm học 2017 - 2018

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và thu khác của các cơ sở GD&ĐT công lập năm học 2017 - 2018.

Theo đó, điều chỉnh nội dung phần sử dụng của các cơ sở GD&ĐT công lập được để lại 100% số thu học phí để sử dụng như sau:

"Trích tối thiếu theo tỷ lệ % theo quy định của UBND thành phối phần tổng thu học phí chính quy trong năm học để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương".

Điều chỉnh nội dung phần sử dụng các khoản thu thỏa thuận của các cơ sở GD&ĐT công lập:

"Đây là khoản thu sự nghiệp sau khi trừ các chi phí liên quan phải thực hiện trích tối thiểu tỷ lệ % theo quy định của UBND thành phố để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương".

Đối với học phí có thể thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học phí được thu 10 tháng/năm.

Trong trường hợp giảng dạy và học tập theo tín chỉ, cơ sở có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Về chế độ miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập: tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn liên tịch số 3841/HDLT/SLĐTBXH-SGDĐT-STC; đồng thời sẽ cập nhật điều chỉnh khi có thay đổi về đối tượng và các chế độ thuộc các diện nêu trên.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm.

Lập Phương