Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 25/1/2016 22:00

TP HCM: Công khai thông tin các trường có yếu tố nước ngoài

TP HCM: Công khai thông tin các trường có yếu tố nước ngoài

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc công khai thông tin về các trường có yếu tố nước ngoài trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT.

Theo đó, quy trình công khai cụ thể như sau: Thông tin và minh chứng của các trường có yếu tố nước ngoài được Sở GD&ĐT thẩm định và xác nhận lần một;

Các trường có yếu tố nước ngoài bổ sung minh chứng (nếu có) và xác nhận thông tin. Sau đó, thông tin sẽ được Sở GD&ĐT thẩm định và xác nhận lần hai.

Cuối cùng, thông tin sẽ được công khai ở giao diện chính trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT.

Nội dung thông tin được công khai gồm: Tên trường; địa chỉ; Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ; cơ sở pháp lý thành lập trường; đối tượng được phép tuyển sinh; chương trình giảng dạy; văn bằng; kiểm định quốc tế; tỉ lệ giáo viên và học sinh (tối đa, hiện tại);

Tổng số học sinh quốc tịch Việt Nam và quốc tịch các nước theo từng khối lớp; tổng số giáo viên và quốc tịch của các giáo viên; học phí.

Sở GD&ĐT cho biết, từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016, tất cả thông tin của các trường có yếu tố nước ngoài được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở. Sau tháng 3/2016, thông tin sẽ được cập nhật và bổ sung theo quy trình như trên.

Lập Phương