Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 16/1/2012 08:31 GMT+7

Tổ trưởng, tổ phó tổ văn phòng có được hưởng phụ cấp chức vụ

Tổ trưởng, tổ phó tổ văn phòng có được hưởng phụ cấp chức vụ

(GD&TĐ) - Tổ trưởng, tổ phó tổ văn phòng có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

Hỏi: Tôi là Nguyễn Thị Hồng Vân - Giáo viên một trường ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Xin được hỏi quý toà soạn một nội dung sau:

- Theo quy định tại các Điều lệ trường Trung học, Tiểu học và Điều lệ trường Mầm non thì các trường đều có tổ văn phòng và theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 về việc Hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn (và tương đương) đều được hưởng phụ cấp chức vụ. Vậy tôi muốn hỏi: Tổ trưởng, tổ phó tổ văn phòng có được hưởng phụ cấp chức vụ không? Vì hiện nay theo tôi biết một số nơi có được hưởng (giải thích là tổ văn phòng tương đương tổ chuyên môn), một số nơi không được hưởng (giải thích là do tổ văn phòng không phải là tổ chuyên môn).

Kính đề nghị Quý toà soạn giải đáp giúp và rất mong nhận được hồi âm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: 

Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: 

Phạm vi và đối tượng áp dụng là: Cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền thành lập (Mục I).

Tại Mục IV, Thông tư này quy định: cơ sở giáo dục là trường tiểu học và trường mầm non, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và tương đương (không phân biệt hạng trường) đều được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Theo quy định trên thì Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và tương đương trong trường tiểu học và trường mầm non trong các cơ sở giáo dục công lập là chức vụ lãnh đạo và được hưởng phụ cấp theo hướng dẫn của Thông tư trên.

 Theo quy định tại các Điều lệ Trường tiểu học và Điều lệ trường Mầm non hiện nay thì trường Tiểu học và trường Mầm non đều có Tổ Chuyên môn và Tổ Văn phòng. Các Điêu lệ trên không quy định cụ thể là Tổ Văn phòng có tương đương với Tổ Chuyên môn  hay không? Tuy nhiên, theo lý luận về mặt tổ chức bộ máy nhà trường thì các tổ trong một đơn vị thì đều là tương đương.

Như vậy, Tổ trưởng và Tổ phó Văn phòng trong trường tiểu học và trường mầm non trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn là đối tượng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo được quy định tại Thông tư trên.

GD&TĐ Online