Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 30/8/2017 10:02

Tổ chức tọa đàm về đạo đức học sinh sau lễ khai giảng

Tổ chức tọa đàm về đạo đức học sinh sau lễ khai giảng

GD&TĐ - Trong văn bản về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Bến Tre có đề cập đến nội dung tổ chức tọa đàm sau lễ khai giảng.

Với thành phần gồm lãnh đạo, đại biểu dự khai giảng, tập thể cán bôn, giáo viên của trường, nội dung tọa đàm được gợi ý là về tình hình dạy thêm, học thêm, các giải pháp ngăn chặn tình trạng dạy học thêm sai quy định; vấn đề đạo đức học sinh và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh.

Sở GD&ĐT lưu ý, tùy theo cấp học và gắn với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, thủ trưởng đơn vị chọn nội dung phù hợp để thảo luận.

Sở GD&ĐTyêu cầu mỗi đơn vị xây dựng nội dung kịch bản cụ thể cho buổi tọa đàm; nêu được thực trạng và những khó khăn, hạn chế tại đơn vị; chuẩn bị những gợi ý về các vấn đề cần quan tâm hiện nay đối với công tác giáo dục đạo đức học sinh và việc dạy thêm, học thêm để đại biểu tham gia ý kiến; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới...

Lập Phương