Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 18/3/2013 19:09

Tiếp tục công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn có được hưởng phụ cấp thu hút?

Tiếp tục công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn có được hưởng phụ cấp thu hút?

(GD&TĐ) - Trước đó tôi đã từng công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Đến tháng 9 năm 2012, huyện lại điều tôi về công tác ở Trường THCS Đạp'Loa, Đạ Huoai. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp lâu năm hoặc phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không?

(GD&TĐ) - Hỏi: Nhà giáo Phạm Văn Tuyến - Trường THCS Đạp’Loa, Đạ Huoai, Lâm Đồng viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Tháng 01/2004, tôi được UBND huyện Đạ Huoai điều về làm hiệu trưởng Trường THCS xã Hà Lâm (thuộc xã đặc biệt khó khăn). Đến tháng 12 năm 2008 tôi đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp 70% thu hút theo Nghị định 35 và NĐ 61 của Chính phủ. Đến tháng 01/2009 xã Hà Lâm không còn là địa phương đặc biệt khó khăn nữa nhưng tôi vẫn tiếp tục công tác ở đó. Đến tháng 9 năm 2012, huyện lại điều tôi về công tác ở Trường THCS Đạp’Loa, Đạ Huoai. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp lâu năm hoặc phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không?.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Theo thư bạn viết và theo hướng dẫn trên bạn đủ điều kiện để được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra bạn cũng được hưởng phụ cấp thu hút (áp dụng theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sửa đổi khoản 3 Điều 8).

GD&TĐ Online