Bản in

Tuyển sinh

Thứ Năm, 3/11/2016 09:07

Tiến tới coi tiếng Anh là điều kiện đầu vào của các trường ĐH, CĐ

Tiến tới coi tiếng Anh là điều kiện đầu vào của các trường ĐH, CĐ

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thời gian tới, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có tạo động lực cho học sinh phổ thông học ngoại ngữ.
 

Việc tạo động lực này thông qua khuyến khích các trường đại học, cao đẳng xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, trong đó có một số môn học được dạy học hoàn toàn bằng tiếng Anh; tiến tới coi môn tiếng Anh là điều kiện đầu vào của các trường đại học, cao đẳng.

Ngoài giải pháp trên, các giải khác được tập trung triển khai gồm:

Đánh giá, đúc kết các bài học kinh nghiệm trong triển khai dạy và học ngoại ngữ thời gian qua để từ đó xây dựng, triển khai hiệu quả chiến lược dạy và học ngoại ngữ theo hướng kiến tạo và hội nhập trên cơ sở tăng cường hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy và học ngoại ngữ.

Tập trung đầu tư cho nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, nâng cao chất lượng nguồn học liệu và phương tiện dạy học, nâng cao chất lượng công tác khảo thí nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ cho mọi đối tượng người học.

Thúc đẩy giáo viên tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ trên cơ sở nguồn học liệu trực tuyến và sự hỗ trợ giữa các đồng nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi chuyên gia, giảng viên, giáo viên và tình nguyện viên với các nước bản ngữ để tạo môi trường giao tiếp, nâng cao năng lực ngoại ngữ của đối tác Việt Nam.

Tăng cường sử dụng các giải pháp công nghệ, các phương tiện phát thanh, truyền hình, để hỗ trợ tất cả các đối tượng người học có thể tiếp cận bình đẳng với ngoại ngữ, có thể học mọi nơi, mọi lúc và đạt được năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ của Việt Nam theo hướng hội nhập với chuẩn quốc tế, dựa vào nguồn lực chuyên môn trong nước và phối hợp với các chuyên gia, tổ chức tư vấn quốc tế, xây dựng trung tâm đánh giá ngoại ngữ độc lập cấp quốc gia để đảm bảo sự minh bạch, chính xác và thống nhất trong hoạt động khảo thí ngoại ngữ trên cả nước.

Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ hoạt động dạy và học ngoại ngữ như tổ chức các hoạt động tập thể để tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ ngoài lớp học cho học sinh, tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh ở các trường/cụm trường học, tổ chức trại hè tiếng Anh...

Tăng cường hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ, khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác quốc tế với các tổ chức ở các quốc gia có bản ngữ hoặc ngôn ngữ quốc gia phù hợp với việc dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam; thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên với nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy ngoại ngữ trong các trường học của Việt Nam.

PV