Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/1/2014 13:30

Tích hợp, lồng ghép kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai

Trường học tại TP Hồ Chí Minh bị triều cường "tấn công"Trường học tại TP Hồ Chí Minh bị triều cường "tấn công"

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường cập nhật, tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai vào các môn học phù hợp trong chương trình, SGK đang thực hiện.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các nội dung giáo dục “Ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Môi trường”, “Kỹ năng sống”, “phòng chống tai nạn thương tích” và ‘Chuẩn tối thiểu về giáo dục trong hoàn cảnh khẩn cấp’ cùng với nội dung “Hỗ trợ tâm lý trẻ em trong các hoạt động giáo dục trong hoàn cảnh khẩn cấp”.

Đây là 1 nội dung trong Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm  2014 Sở này vừa công bố.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh liên quan tới công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tích hợp nội dung phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai vào các hoạt động, phong trào của ngành Giáo dục…

Sở sẽ thực hiện khảo sát và đánh giá công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục; tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong Ngành. Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy tổ chức và cơ chế phối hợp trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ tổ chức điều tra thực trạng công tác giáo dục phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; tình hình thiệt hại trong ngành Giáo dục do thiên tai gây ra; xác định các vùng đặc thù trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, xây dựng bản đồ về thiên tai. Các trường học xây dựng kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường…

Lập Phương