Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 24/8/2013 15:38

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQLGD

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQLGD

(GD&TĐ) - Năm học 2013 - 2014 sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn về chất lượng; tâm huyết và gắn bó với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

(GD&TĐ) - Năm học 2013 - 2014 sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn về chất lượng; tâm huyết và gắn bó với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Đó là phương hướng chung được nêu trong hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLCSGD năm học 2013 – 2014 Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Cùng với việc triển khai sáng tạo, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, sẽ chú trọng tổ chức thực hiện và rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục tại địa phương; có phương án giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.

Xây dựng dự báo nhu cầu nhân lực ngành để có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ. Chuẩn hóa hệ thống sơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực ngành. Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TCCN.

Năm học 2013 – 2014, ngành giáo dục cũng tích cực thực hiện công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục gắn với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, CBQLCSGD theo chuẩn đảm bảo khách quan, công bằng qua kết quả bồi dưỡng thường xuyên và đóng góp thực tế với nhà trường, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh ghi nhận. Gắn kết chặt chẽ việc đánh giá giáo viên với công tác bồi dưỡng thường xuyên và thi đua khen thưởng, sàng lọc, phân công nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ quản lý của cơ sở và của ngành.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên và CBQLCSGD, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên đang công tác tại miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có chế độ khuyến khích nhằm thu hút người giỏi, tạo động lực phấn đấu cho nhà giáo và CBQLCSGD tại địa phương.

Tăng cường phân cấp quản lý và giao quyền chủ động, chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đồng thời gắn với công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ và công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát của cơ quan quản lý giáo dục…

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN