Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 29/8/2017 15:28

Thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các trường mầm non, phổ thông

Thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các trường mầm non, phổ thông

GD&TĐ - Đây là một trong những nhiêm vụ được quy định tại Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành.

Cụ thể, Chỉ thị yêu cầu rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các trường mầm non, phổ thông theo Đề án của UBND tỉnh. Tăng cường công tác dự báo về phát triển trường lớp, đội ngũ để nâng cao chất lượng quy hoạch.

Một nhiệm vụ khác được nhắc đến trong Chỉ thị này là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục các cấp. Tiếp tục rà soát, quản lý, sắp xếp, đánh giá đội ngũ giáo viên, CBQL theo chuẩn.

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực quản trị nhà trường cho CBQL giáo dục các cấp.

Cùng với đó, đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Áp dụng phù hợp, linh hoạt các thành tố dạy học theo mô hình VNEN tới tất cả các trường có đủ điều kiện theo các mức độ khác nhau.

Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới...

Chỉ thị cũng đề cập nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Củng cố và nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD&ĐT. Quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục vùng khó khăn, giáo dục dân tộc. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT...

Lập Phương