Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 29/11/2010 11:46

Thủ tục thi tuyển công chức

Thủ tục thi tuyển công chức

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi vừa thi đỗ tốt nghiệp Đại học luật tháng 6/2010, và chuẩn bị thi tuyển công chức vào đầu tháng 10/2010, tôi xin hỏi nếu chưa lấy kịp bằng tốt nghiệp đại học  mà chỉ có quyết định công nhận tốt nghiệp thì tôi có được dự thi công chức không?

Hỏi: Tôi vừa thi đỗ xong tốt nghiệp Đại học luật tháng 6/2010, và chuẩn bị thi tuyển công chức vào đầu tháng 10/2010, hồ sơ dự thi tuyển công chức của tôi chỉ có Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học luật, tôi xin hỏi nếu chưa lấy kịp bằng tốt nghiệp đại học mà chỉ có quyết định công nhận tốt nghiệp thì tôi có được dự thi công chức không, tôi xin cảm ơn.

Vang Mi Gia Gia g.vm18@yahoo.com.vn>

Dự thi công chức (ảnh st)
Dự thi công chức (ảnh st)

Trả lời:

Mục III, Thông tư­ số 32/TCCP-BCTL ngày 20/01/1996 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các ngạch công chức-viên chức quy định: Hồ sơ của ngư­ời xin tuyển gồm:

(1) Đơn xin dự thi vào ngạch công chức;

(2) Giấy khai sinh;

(3) Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phư­ơng cấp xã, phư­ờng hoặc cơ quan bố mẹ đang làm việc;

(4) Các văn bằng, chứng chỉ (không sử dụng bản sao bằng photocopy) theo yêu cầu trong tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

(5) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế cấp có thẩm quyền cấp (bệnh viện thuộc huyện, quận trở lên).

Thư­ của bạn phản ánh, trong hồ sơ dự tuyển của bạn ch­ưa có bằng tốt nghiệp đại học (chi có Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Luật) là chư­a thoả mãn các điều kiện nêu trên.

(GD&TĐ online)