Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 21/4/2017 13:08

Thông tin cập nhật tỉ lệ thí sinh ĐKDT, ĐKXT tính đến 17 giờ ngày 20/4

Thông tin cập nhật tỉ lệ thí sinh ĐKDT, ĐKXT tính đến 17 giờ ngày 20/4

GD&TĐ - Thông tin cập nhật tỉ lệ thí sinh ĐKDT, ĐKXT tính đến 17 giờ ngày 20/4/2017
 

Cho đến nay, tỉ lệ chọn các bài thi của thí sinh cụ thể như sau: Số thí sinh đăng ký chọn bài thi KHTN là 321,451 (37.39%); KHXH là 417,334 (48.54%); số thí sinh đăng ký cả 2 bài thi là 71,046 (8.26%).

Hiện đã có 620.260 hồ sơ ĐKDT được nhập lên hệ thống (đạt 96,44% so với ĐKXT): NV1: 620,260 (100%); NV2:  537,054 (86.59%); NV3:  433,612 (69.91%); NV4:  312,035 (50.31%); NV5:  214,288 (34.55%); NV còn lai:  368,320 (59.38%).

Theo báo cáo, hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành nhập dữ liệu, đảm bảo đúng tiến độ ĐKDT theo quy định trong ngày 20/4. Ngày cuối cùng của đợt ĐKDT, hệ thống vận hành tốt, không có sự cố gì xảy ra.

Theo Bộ GD&ĐT