Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 29/1/2014 16:00

Thí điểm đào tạo Quản lý nhà nước về gia đình

Thí điểm đào tạo Quản lý nhà nước về gia đình

GD&TĐ - Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Theo đề án, từ nay đến năm 2020, sẽ củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ Trung ương đến cơ sở; đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

Trong đó, thí điểm đào tạo chuyên ngành quản lý nhà nước về gia đình trong các trường thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các trường đại học thuộc khối khoa học xã hội…

Đồng thời, xây dựng cơ sở lý luận, khoa học về công tac gia đình; xây dựng đề xuất đào tạo ngành Gia đình học.

Một trong những dự án của đề án này là Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở có sự tham gia phối hợp của Bộ GD&ĐT.

Với thời gian thực hiện từ năm 2014 – 2020, dự án sẽ xây dựng đội ngũ giảng viên công tác gia đình trong các cơ sở đào tạo thuộc khối khoa học xã hội; xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về công tác gia đình các cấp; xây dựng chương trình đào tạo trình độ TCCN, CĐ, ĐH chuyên ngành Quản lý nhà nước về gia đình, chuyên ngành Công tác gia đình; xây dựng đề xuất đào tạo ngành Gia đình học…

Hiếu Nguyễn