Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 16/8/2013 21:51

Thành lập Trường ĐH Thông tin liên lạc

Thành lập Trường ĐH Thông tin liên lạc

(GD&TĐ) - Tại văn bản số 1386/QĐ-TTg, Thủ tướng đã quyết định thành lập Trường ĐH Thông tin liên lạc  trực thuộc Bộ Quốc phòng.

(GD&TĐ) - Tại văn bản số 1386/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Trường ĐH Thông tin liên lạc trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trường sĩ quan chỉ huy kỹ  thuật thông tin
Trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin

Trường được thành lập trên cơ sở Trường Sĩ quan chỉ huy – kỹ thuật thông tin, có trụ sở tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Trường ĐH Thông tin liên lạc hoạt động theo Điều lệ trường ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường ĐH.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép Trường ĐH Thông tin liên lạc mở ngành đào tạo ĐH và tuyển sinh.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2013.

Lập Phương