Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 25/4/2013 08:27

Tăng cường giao dịch văn bản điện tử trong các cơ sở GD-ĐT

Tăng cường giao dịch văn bản điện tử trong các cơ sở GD-ĐT

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi giám đốc các ĐH, học viện, viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN và các Sở GD&ĐT, yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử và sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong các cơ sở GD-ĐT.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi giám đốc các ĐH, học viện, viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN và các Sở GD&ĐT, yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử và sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong các cơ sở GD-ĐT.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn bản được Bộ GD&ĐT công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ là văn bản phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch văn bản điện tử và có giá trị pháp lý như văn bản chính. Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị hàng ngày truy cập vào trang thông tin của Bộ, địa chỉ www.moet.gov.vn và truy cập hộp thư điện tử của đơn vị để kịp thời nhận các thông tin, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan Bộ.

Bộ GD&ĐT cũng ghi rõ, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục và của Bộ GD&ĐT ban hành chỉ công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan Bộ.

Văn bản hành chính của Bộ GD&ĐT ban hành ngoài được đăng tải trên trang này còn được gủi tới hộp thư điện tử của các cơ sở GD-ĐT.

Đơn vị nào chưa có địa chỉ email trong hệ thống @moet.gov.vn liên hệ với Cục CNTT (Bộ GD&ĐT để được hướng dẫn và thiết lập hộp thư điện tử trong hệ thống. Đăng ký thiết lập, mở tài khoản hộp thư điện tử của các cơ sở GD-ĐT gửi về Cục CNTT có thể bằng giấy hoặc văn bản điện tử qua hộp thư cuccntt@moet.edu.vn hoặc qtngoc@moet.edu.vn.
 

Lập Phương