Bản in

Tuyển sinh

Thứ Năm, 5/1/2017 11:07

Tạm dừng phân bổ HS hoàn thành chương trình dự bị ĐH vào ngành sư phạm

Tạm dừng phân bổ HS hoàn thành chương trình dự bị ĐH vào ngành sư phạm

GD&TĐ - Nội dung này được Bộ GD&ĐT nhắc đến trong công văn số 6327/BGDĐT-KHTC về xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2017 và phân bổ học sinh dự bị ĐH năm học 2016 - 2017 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ký ban hành ngày 28/12/2016.

Theo công văn nói trên, về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, Bộ GD&ĐT hướng dẫn: Căn cứ vào điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương thuộc vùng tuyển sinh của trường để đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh dự bị đại học trên cơ sở ổn định chỉ tiêu tuyển sinh như chỉ tiêu năm 2016.

Xây dựng kế hoạch giảm dần chỉ tiêu tuyển mới đối với các trường chưa đảm bảo về chỗ ở nội trú để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh.

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc giảm 20% chỉ tiêu dự bị đại học và tăng 20% chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú so với chỉ tiêu năm 2016.

Định hướng phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm hoc 2016 - 2017, Bộ GD&ĐT nêu rõ: Căn cứ vào quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng để xây dựng kế hoạch phân bổ họp lý học sinh về các cơ sở giáo dục đại học thuộc vùng tuyển sinh của trường; hạn chế phân bổ học sinh về các cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ tiêu học sinh dự bị đại học, tính trong tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học được thông báo hàng năm.

Số lượng học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học được phân bổ về cơ sở giáo dục đại học không vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học nhận học sinh.

Đối với một ngành đào tạo có nhiều học sinh đăng kí: Thực hiện xét phân bổ nguyện vọng 1 của học sinh theo kết quả từ cao xuống thấp; không đạt thì chuyển sang nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3; hạn chế tình trạng học sinh của một tỉnh tập trung đăng ký vào một ngành của cơ sở giáo dục đại học.

Tạm dừng phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học vào ngành sư phạm.

Các trường đại học có khoa dự bị đại học chịu trách nhiệm về việc phân bổ học sinh vào các ngành đào tạo của trường; đảm bảo mục tiêu đào tạo nguồn cán bộ cho các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Các trường dự bị đại học lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2016-2017, trực tiếp làm việc và thống nhất với các cơ sở giáo dục đại học về số lượng học sinh được phân bổ; hiệu trưởng các trường dự bị đại học chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường dự bị đại học gửi đăng ký kế hoạch tuyển sinh năm 2017 về Bộ trước ngày 31/1/2017.

Lập Phương