Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 25/1/2016 21:00

Sửa đổi quy định thanh tra các kỳ thi

Sửa đổi quy định thanh tra các kỳ thi

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án.

Dự thảo Thông tư về tổ chức và hoạt động thanh tra thi được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT, có bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề như: Bổ sung phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, kinh phí; làm rõ nội dung thanh tra (từ Điều 6 đến Điều 15); bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, nhất là đối với thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học…

Văn bản khi được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động thanh tra thi, xét trong các cơ sở giáo dục, tổ chức thanh tra giáo dục, đảm bảo kỷ cương trong hoạt động thi, xét theo tinh thần đổi mới giáo dục, đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá là khâu đột phá.

Ngày 16/10/2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra thi. Sau 9 năm đi vào cuộc sống, Quyết định này cần được thay thế bằng văn bản mới để phù hợp với các quy định mới và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Văn bản trên sau khi ban hành sẽ thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Lập Phương