Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 19/10/2016 07:07

Sóc Trăng: Đẩy mạnh đánh giá ngoài các cấp học

Sóc Trăng: Đẩy mạnh đánh giá ngoài các cấp học

GD&TĐ - Đây là nội dung được nhấn mạnh trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng.

Trong hướng dẫn này, Sở GD&ĐT nêu rõ, phấn đấu đến hết năm học 2016 - 2017 có ít nhất 20% giáo dục phổ thông, được đánh giá ngoài.

Đồng thời, chú trọng công tác tự đánh giá hằng năm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi. Phấn đấu đến hết năm học 2016 - 2017 có 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn thành tự đánh giá.

Sóc Trăng cũng triển khai kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 đối với các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm. Phấn đấu đánh giá ngoài ít nhất 100% số trường đã được công nhận tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm.

Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tăng cường đào tạo, tập huấn để xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác này trong thời gian tới. Tổ chức hội thảo chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục với hình thức phù hợp, hiệu quả…

Lập Phương