Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 6/8/2017 07:00

Sở GD&ĐT Tiền Giang hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân”

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường THPT và các trung tâm trực thuộc sở tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 – 2018.

Theo đó, nhà trường bố trí thời gian và hình thức tổ chức học tập hợp lý, lồng ghép với các hoạt động của nhà trường để xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung phù hợp, cụ thể theo từng chương trình giáo dục nói trên. Tiến hành quản lý, có biện pháp theo dõi, đánh giá quá trình tham gia và chất lượng học tập của học sinh.

Ngoài ra, các trường có thể tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động văn hoá-thể dục-thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng... hoặc tổ chức các chuyên đề giáo dục như: có thể tổ chức trong suốt năm học; chú trọng mời các chuyên gia giỏi để hướng dẫn các chuyên đề cho học sinh.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

Đồng thời, giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác học sinh; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Sở GD&ĐT Tiền Giang yêu cầu: Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017-2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

Minh Phong