Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 10/8/2017 11:51

Sở GD&ĐT Hòa Bình thay đổi đường dây nóng

Sở GD&ĐT Hòa Bình thay đổi đường dây nóng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng mới là 0912483030; hòm thư điện tử giữ nguyên theo địa chỉ: vanphong@hoabinh.edu.vn

Điện thoại đường dây nóng do đồng chí Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT thường trực 24/24 giờ các ngày trong tuần để tiếp nhận và xử lý thông tin.

Hòm thư góp ý điện tử do Văn phòng Sở kiểm tra trong các ngày làm việc, tổng hợp thông tin, lập sổ theo dõi, báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT.

Lập Phương