Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 12/8/2017 20:58

Số bài báo quốc tế về toán của Việt Nam tăng gấp 2,5 lần

HSSV xuất sắc được trao học bổng toán học chiều 12/8/2017.HSSV xuất sắc được trao học bổng toán học chiều 12/8/2017.

GD&TĐ - Theo NAFOSTED, trong các năm 2013-2016, số công trình toán học công bố quốc tế tăng khoảng 20%/năm; số bài báo quốc tế về toán của các nhà toán học Việt Nam trong nước giai đoạn 2010-2015 tăng gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2005-2010.

Báo cáo của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho biết: Hầu hết các nghiên cứu viên sau khi kết thúc thời gian làm việc tại Viện này đã có bản tiền ấn phẩm (preprint) và các bản này sau đó đã được đăng trên các tạp chí quốc tế.

Từ đó, cho rằng, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học đóng góp và tác động hữu hiệu để tăng nhanh công bố quốc tế về toán học.

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 1483/QĐ - TTg ngày 17/8/2010.

Mục tiêu của Chương trình là phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy cả về số lượng và chất lượng, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực khác nhau; phấn đấu đến năm 2020, Toán học nước ta có thể xếp vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới.

Đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta thành một nước có nền Toán học mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

Để thực hiện các mục tiêu trên đây, việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (do GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc Khoa học) là giải pháp trung tâm nhằm tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến mang tính chất quốc tế cho các nhà toán học.

Ngoài ra, Chương trình còn có các nhiệm vụ khác như: đào tạo và bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên toán; bồi dưỡng học sinh THPT chuyên toán và sinh viên giỏi ngành toán; hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng toán học; tổ chức hội nghị hội thảo và các hoạt động khác về phát triển toán học;

Tổ chức thực hiện các đề tài ứng dụng và tư vấn giáo dục; cử cán bộ nghiên cứu và giảng viên toán đi trao đổi ngắn hạn tại nước ngoài;

Thưởng các công trình toán học công bố quốc tế và cấp học bổng cho học sinh THPT chuyên toán và sinh viên ngành toán có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi toán học toàn quốc, quốc tế cũng như trong học toán.

Lập Phương