Bản in

Địa phương

Thứ Năm, 20/4/2017 16:33

Quy định xét đặc cách trúng tuyển vào lớp 10 tại Đồng Tháp

Quy định xét đặc cách trúng tuyển vào lớp 10 tại Đồng Tháp

GD&TĐ - UBND tỉnh Đồng Tháp quy định xét đặc cách trúng tuyển vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh đủ điều kiện dự thi và đã đăng ký thi tuyển lớp 10 được xét đặc cách trúng tuyển lớp 10 THPT trong các trường hợp sau:

Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Điều kiện: xếp loại cả năm ở lớp 9, học lực xếp loại giỏi và hạnh kiểm xếp loại tốt. Hồ sơ gồm: Giấy ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); Biên bản đề nghị xét đặc cách trúng tuyển lớp 10 THPT của trường THCS nơi đăng ký dự thi.

Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Điều kiện: Điểm của những bài đã thi tuyển lớp 10 đều đạt từ 5,0 trở lên; xếp loại ở lớp 9 có học lực từ khá trở lên; hạnh kiểm xếp loại tốt.

Hồ sơ: Đơn đề nghị xét đặc cách trúng tuyển lớp 10 của thí sinh; Giấy ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Chậm nhất 5 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở GD&ĐT.

Lập Phương