Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/5/2013 20:06

Quy định về nâng lương trước thời hạn

Quy định về nâng lương trước thời hạn

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên THCS hiện đang hưởng lương bậc 1 hệ số 2,34 và theo quy định đến ngày 1/9/2013 sẽ được xét tăng lương thường xuyên. Năm học vừa qua tôi được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được nâng lương trước thời hạn không?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên THCS hiện đang hưởng lương bậc 1 hệ số 2,34 và theo quy định đến ngày 1/9/2013 sẽ được xét tăng lương thường xuyên. Năm học vừa qua tôi được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được nâng lương trước thời hạn không? – Trương Ngọc Lan – Yên Bái (ngoclanqh21@gmail.com).

* Trả lời:

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC để thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 và Mục I Thông tư 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

Trong thời gian chưa ban hành Thông tư nêu trên, để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC, trong quý I và quý II năm 2013 thực hiện xét và quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CBCCVC thuộc phạm vi quản lý theo chỉ tiêu năm 2012 với tỷ lệ không quá 10% tổng số CBCCVC trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nếu đến hết quý II năm 2013, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo tỷ lệ 10% của năm 2012 thì không được tính vào chỉ tiêu năm 2013.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu từ năm 2013 thực hiện theo Thông tư mới của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV nêu trên.

Với trường hợp của bạn, căn cứ vào các tiêu chuẩn, chỉ tiêu cụ nhà trường sẽ thực hiện xét và làm danh sách sau đó trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo chỉ tiêu năm 2012.

GD&TĐ Online