Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 7/8/2017 06:24

Quảng Trị: Quy định mức học phí đến năm học học 2020 – 2021

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2020 – 2021.

Cụ thể: Đối với mầm non: Mức thu học phí vùng thành thị là: 165.000đ/tháng/học sinh, vùng nông thôn: 66.000đ/tháng/học sinh và vùng miền núi: 33.000đ/tháng/học sinh

Đối với THCS, bổ túc THCS: Mức thu học phí vùng thành thị là: 120.000đ/tháng/học sinh; vùng nông thôn: 48.000đ/tháng/học sinh và miền núi: 24.000đ/tháng/học sinh.

Đối với THPT, bổ túc THPT: Mức thu học phí vùng thành thị là: 150.000đ/tháng/học sinh; vùng nông thôn: 60.000đ/tháng/học sinh và miền núi: 30.000/tháng/học sinh.

UBND tỉnh cũng lưu ý: Từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2020 – 2021, học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. Sở GD&ĐT xây dựng phương án, trình UBND tỉnh và Hội đồng nhân tỉnh xem xét, quyết định.

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, quản lý và sử dụng khoản thu học phí từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2020 – 2021 thực hiện theo Nghị định: 86/2015/NĐ-CP ngày 2/5/2015 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021”.

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Minh Phong