Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 19/1/2014 12:32

Quảng Bình phấn đấu phổ cập THCS vào 2015

Quảng Bình phấn đấu phổ cập THCS vào 2015

GD&TĐ - UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 - 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 đạt 96% người trong độ tuổi 15 – 60; trên 99,5% độ tuổi 15 – 35 biết chữ; 100% số xã, phương, thị trấn và huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phổ cập giáo dục THCS.

Nâng cao trình độ ngoại ngữ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn…

Thực hiện mục tiêu của đề án, tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, chính quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. 

Đồng thời, tổ chức các hình thức hoạt động học tập suốt đời trong các thiết kế giáo dục ngoài nhà trường; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời; đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng.

Đặc biệt, sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập.

Tổng kinh phí thực hiện là 5,475 tỷ đồng (giai đoạn 2012 – 2015) và 12,850 tỷ (giai đoạn 2016 – 2020).

Lập Phương