Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 10/8/2017 17:50

Phú Yên: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 5, năm học 2017-2018.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 8,9 THCS và học sinh đang học THPT. Theo đó, các em sẽ dự thi ở 22 lĩnh vực gồm:

Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Hóa sinh; Y sinh và Khoa học sức khỏe; Kỹ thuật Y sinh; Sinh học tế bào và phân tử; Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin; Khoa học trái đất và Môi trường; Hệ thống nhúng; Năng lượng Hóa học; Năng lượng Vật lý; kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi sinh; Vật lý và thiên văn; Khoa học Thực vật; Rô bốt và máy thông minh; phần mềm hệ thống; Y học chuyển dịch.

Nội dung cuộc thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 1 năm tính đến ngày 10/12/2017 của cá dự án, đề tài khoa học, kĩ thuật thuộc các lĩnh vực quy định trong Quy chế thi.

Dự án có thể của 1 học sinh (cá nhâ) hoặc tối đa là của 2 học sinh (tập thể). Mỗi dự án thi có 1 người hướng dẫn nghiên cứu do Thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 2 dự án nghiên cứu khoa học của học sinh trong cùng thời gian.

Mỗi phòng GD&ĐT, trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS &THPT, THPT có dự dán án thi là một đơn vị dự thi.

Minh Phong