Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 27/1/2016 10:00

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 - 2020 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ GD&ĐT.

Theo đó, các nội dung phối hợp gồm: Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách, báo, khuyến khích đọc sách, nâng cao các kỹ năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin cho học sinh, sinh viên;

Tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung Chương trình phối hợp tại các thư viện công cộng và thư viện nhà trường ở các địa phương;

Xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thư viện nhà trường;

Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để tăng cường các hoạt động phối hợp giữa hai ngành, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện nhà trường tại địa phương;

Tạo cơ chế giúp các thư viện nhà trường và thư viện công cộng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư có thể hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực…

Theo Chương trình phối hợp, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch sẽ chủ trì biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong các thư viện nhà trường; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên thư viện nhà trường.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo Sở GD&ĐT các địa phương đổi mới hoạt động của thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực của thư viện nhà trường, phối hợp cùng các thư viện công cộng triển khai thực hiện các hoạt động trong Chương trình này; tạo điều kiện cho nhân viên thư viện nhà trường tham dự các lớp tập huấn về nghiệp vụ thư viện; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về hoạt động thư viện nhà trường theo quy định...

Lập Phương