Bản in

Địa phương

Thứ Tư, 11/1/2017 15:07

Ninh Thuận: Điểm thi học kỳ I thay đổi tích cực

Ninh Thuận: Điểm thi học kỳ I thay đổi tích cực

GD&TĐ -  Sở GD&ĐT Ninh Thuận thông báo kết quả kiểm tra học kỳ I lớp 9 và 12 năm học 2016 - 2017 theo đề thi chung toàn tỉnh.

Đánh giá chung, với học sinh lớp 12 THPT, kết quả kiểm tra cao hơn so với cùng kỳ nầm học trước, tỷ lệ chung điểm trung bình trở lên tất cả các bộ môn đạt 64,2% (tăng 15,3% so với cùng kỳ năm học trước); có sự chênh lệch lớn giữa các bộ môn (môn thấp nhất: Tiếng Anh 38,7%; môn cao nhất: Giáo dục công dân 99,4%).

Kết quả kiểm tra của học sinh học theo chương trình chuẩn thấp hơn kết quả kiểm tra của học sinh học theo chương trình nâng cao và có sự chênh lệch khá lớn.

Đối với các môn có sự thay đổi về hình thức kiểm tra (từ tự luận sang trắc nghiệm khách quan): Điểm phổ biến có sự thu hẹp về khoảng cách tập trung. Tỷ lệ điểm kém: Toán giảm 7,5%; Lịch sử giảm 14,7%; Địa lý giảm 9,3%. Tỷ lệ điểm giỏi: Toán giảm 0,1%; Lịch sử giảm 1,4%; Địa lý tăng 0,4%.

Điều này thể hiện các trường THPT đã có những thay đổi tích cực về phương pháp dạy học và sự cố gắng nỗ lực của học sinh nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém. Tuy nhiên, với hình thức kiếm tra trắc nghiệm khách quan, tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi có hạn chế hơn.

Học sinh lớp 9 THCS: Kết quả kiểm tra HKI năm học 2016-2017 cao hon so với cùng kỳ năm học trước, không có môn nào có tỷ lệ điểm trung bình trở lên dưới 50%, có 7 môn tỷ lệ tăng so với cùng kỳ năm học trước, riêng môn Hóa học có tỷ lệ giảm (4%); tỷ lệ chung điểm trung bình trở lên tất cả các bộ môn đạt 67,1% (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm học trước)…

Lập Phương