Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 10/1/2017 20:00

Những điểm nổi bật của giáo dục Việt Nam trong năm 2016

Năm 2016, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện các bước trong lộ trình đổi mới giáo dục trên tất cả các bậc học, mỗi bước đi đều có tác động tới từng nhà trường, từng học sinh và phụ huynh.


Cùng nhìn lại những điểm nổi bật của giáo dục Việt Nam trong năm 2016.

 

Theo VTV