Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/2/2012 08:42

Nhân viên hành chính trường PTDTNT có được phụ cấp ưu đãi?

Nhân viên hành chính trường PTDTNT có được phụ cấp ưu đãi?

(GD&TĐ) -  Hỏi: Anh Trần Đình Nam; Phan Văn Nhật và chị Lê Ngọc Ánh là viên chức hành chính trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định viết thư hỏi tòa soạn: Với những người làm công tác hành chính trường PTDTNT có được hưởng phụ cấp ưu đãi

(GD&TĐ) -  Hỏi: Anh Trần Đình Nam; Phan Văn Nhật và chị Lê Ngọc Ánh là viên chức hành chính trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trong tỉnh Bình Định viết thư hỏi tòa soạn: Với những người làm công tác hành chính như: Kế toán, văn phòng, thủ quỹ, bảo vệ, lao công, nấu ăn v.v…tại các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trong tỉnh Bình Định nói riêng và trong cả nước nói chung có được hưởng phụ cấp ưu đãi nào không? Và có được hưởng phụ cấp công vụ như một số công chức làm công tác hành chính tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị và lực lượng vũ trang không?

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định (Ảnh minh họa)
Học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định (Ảnh: Internet)

* Trả lời:

Hiện nay, đã có Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT- BGDĐT – BNV- BTC ngày 27/3 năm 2007 hướng dẫn thực hiện nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hướng dẫn phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Với những người là công tác hành chính như trong thư anh chị viết lại không phải là đối tượng Nhà giáo hoặc Cán bộ quản lí giáo dục nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo quy định trên.

Trường hợp như của anh chị, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về chính sách ưu đãi cho người làm công tác hành chính ở các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

Về chế độ phụ cấp công vụ: Ngày  07 tháng 7 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ. Theo đó, đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định này là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Theo Nghị định trên thì những người làm công tác hành chính như: Kế toán, văn thư, thủ quỹ, bảo vệ, lao công, tạp vụ, nấu ăn tại các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ./.

GD&TĐ Online