Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/5/2013 20:14

Ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra

Ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra

(GD&TĐ) - Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục cần chủ động ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra.

(GD&TĐ) - Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục cần chủ động ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra.

Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc đã chủ động trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ, lụt, góp phần hạn chế nhiều thiệt hại cho ngành giáo dục.
Năm 2012, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát, các Sở GD&ĐT, các trường chủ động trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ, lụt, góp phần hạn chế nhiều thiệt hại cho ngành giáo dục.

Đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm tránh những rủi ro cho học sinh, sinh viên khi đến trường.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để có phương án làm vệ sinh môi trường khi xảy ra bão, lũ nhằm nhanh chóng đưa các cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường, có phương án bố trí thời gian học bù cho học sinh, sinh viên phải nghỉ học do bão, lũ gây ra.

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020

Bên cạnh việc tổ chức tổng kết, rà soát, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2013 sát với tình hình thực tế và điều kiện của đơn vị, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu Chỉ thị cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT, các nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam 22/5.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, trong đó bổ sung nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho các cán bộ mới được bổ nhiệm, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 2011 - 2020; chủ động lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào quy hoạch, dự án của ngành và các cơ sở giáo dục; duy trì và nhân rộng kết quả từ các dự án về quản lý rủi ro thiên tai của địa phương hoặc do các tổ chức quốc tế tài trợ.

Phối hợp và thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai; theo dõi sát diễn biến của bão, lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức bộ phận trực ban, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); tổ chức xây dựng các phương án giả định trong tình huống xảy ra thiên tai, lụt, bão và tổ chức diễn tập cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị để có biện pháp phòng tránh có hiệu quả, đặc biệt là các công trình đang thi công dở dang, các công trình trọng yếu, các công trình có độ an toàn thấp, quá thời gian sử dụng theo quy định, chú trọng đến các phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện, phòng học bộ môn, các xưởng thực hành; xây dựng phương án sơ tán các trang thiết bị dạy học, các kho sách đến những nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra.

Bộ GD&ĐT đề nghị NXB Giáo dục Việt Nam chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thành viên xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, cung ứng sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và thiết bị giáo dục để ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra, nhanh chóng cung ứng cho các địa phương chịu thiệt hại bởi thiên tai.
 

Lập Phương