Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/1/2014 09:22

Nên chọn phương án 1

Nên chọn phương án 1

GD&TĐ – Bộ nên chọn phương án 1 để áp dụng ngay vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đó là ý kiến của Thầy Phạm Văn Sắc – Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội).

Thầy Sắc cũng cho rằng, thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử; Ngoại ngữ để cộng điểm khuyến khích là hợp lý nhất và đảm bảo được tính khách quan, công bằng cho cả học sinh vùng nông thôn, vùng núi và thành thị.

Thầy Sắc phân tích: Nếu để Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc sẽ không hợp lý vì như thế sẽ không đảm bảo được tính khách quan và công bằng cho học sinh giữa các vùng miền.

Bởi thực tế, ở các trường nông thôn, nhất là trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc miền núi thì trình độ học ngoại ngữ của hóc sinh vẫn còn hạn chế và vẫn chưa được phổ rộng.

Do đó ở giai đoạn trước mắt Bộ chỉ nên để ngoại ngữ là môn điểm khuyến khích, cộng điểm.

Tuy nhiên về lâu dài thì Ngoại ngữ phải là môn thi bắt buộc nhằm từng bước giúp các em thích ứng với sự phát triển của thời đại.

Liên quan đến chỉ tiêu 20% học sinh sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT, thầy Sắc cho rằng Bộ nên điều chỉnh lại và giảm xuống còn 10%.  

Hoặc nếu vẫn giữ ở mức này thì cần có thêm điều kiện hoặc là điều chỉnh lại sao cho phù hợp, tránh tình trạng tiêu cực, gian lận khi làm hồ sơ.

Theo quan điểm của thầy Sắc nếu chỉ tiêu này được áp dụng thì sẽ có lợi cho các trường chuyên chất lượng cao và những địa phương thuộc khu vực thành thị. Tuy nhiên, với những trường ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn thì lại chưa phù hợp.

Vì thế nên chăng Bộ giảm chỉ tiêu trên xuống còn 10% hoặc có cơ chế dành riêng cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Như vậy thì đảm bảo tính khác quan hơn và không bị hẫng hụt về tỷ lệ tốt nghiệp.

***************

Nhm giúp Ngành Giáo dc có mt phương án thi tt nghip n đnh t khi bt đu trin khai cho đến khi có la hc sinh đu hc xong chương trình mi đ thi theo phương án mi, va gim áp lc cho hc sinh va đm bo đánh giá thc cht hơn, báo GD&TĐ m Din đàn đi mi thi tt nghip THPT 2014, đăng ti rng rãi nhng ý kiến đóng góp ca các nhà qun lý, các nhà giáo, chuyên gia trong và ngoài ngành Giáo dc, các em hc sinh và các bc cha m.

M
i trao đi, đóng góp xin gi v: thitnpt@gmail.com

Minh Phong