Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 20/8/2013 16:11

Nâng lương trước thời hạn cho nhà giáo

Nâng lương trước thời hạn cho nhà giáo

(GD&TĐ) - Ngày 1/12/2011 tôi được nâng lương trước thời hạn (7 tháng) lên bậc 8/9 hệ số 4,65. Trong thời gian công tác từ 1/12/2011 đến nay, tôi tiếp tục lập thành tích xuất sắc. Vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn trong kỳ nâng lương tới đây (lên bậc 9/9) hay không?

(GD&TĐ) - * Hỏi: Nhà giáo Trần Thị Hải – giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, huyện Tư Kuin, tỉnh Đăk Lăk viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Ngày 1/7/2009 tôi được nâng bậc lương thường xuyên lên 4,32 bậc 7/9. Ngày 1/12/2011 tôi được nâng lương trước thời hạn (7 tháng) lên bậc 8/9 hệ số 4,65. Trong thời gian công tác từ 1/12/2011 đến nay, tôi tiếp tục lập thành tích xuất sắc. Vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn trong kỳ nâng lương tới đây (lên bậc 9/9) hay không?

Ảnh có tính chất minh họa
Ảnh có tính chất minh họa

* Trả lời:

Thời gian gần đây, chuyên mục Hộp thư bạn đọc đã nhiều lần tư vấn cho bạn đọc về một số thắc mắc liên quan đến nâng lương trước thời hạn. Do đó về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời vắn tắt như sau:

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC để thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 và Mục I Thông tư 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

Trong thời gian chưa ban hành Thông tư nêu trên, để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC, trong quý I và quý II năm 2013 thực hiện xét và quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CBCCVC thuộc phạm vi quản lý theo chỉ tiêu năm 2012 với tỷ lệ không quá 10% tổng số CBCCVC trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Nếu đến hết quý II năm 2013, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo tỷ lệ 10% của năm 2012 thì không được tính vào chỉ tiêu năm 2013.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu từ năm 2013 thực hiện theo Thông tư mới của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV nêu trên.

Với trường hợp của bạn, căn cứ vào các tiêu chuẩn, chỉ tiêu cụ thể nhà trường sẽ thực hiện xét và làm danh sách sau đó trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo chỉ tiêu năm 2012.

GD&TĐ Online