Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 5/8/2017 13:54

Lưu ý triển khai một số hoạt động đầu năm học

Lưu ý triển khai một số hoạt động đầu năm học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lâm Đồng hướng dẫn phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc Sở tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018.

Cụ thể, các hoạt động được hướng dẫn gồm: Đón học sinh đầu cấp học; tổ chức các hoạt động tìm hiểu về nhà trường; tìm hiểu về chương trình giáo dục; hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường; công tác chuẩn bị ngày tựu trường và khai giảng năm học 2017 – 2018.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho nhân dân, học sinh về ngày tựu trường và học chính thức từ ngày 21/8/2017, khai giảng năm học 2017-2018 vào ngày 5/9/2017 (đối với bậc học mầm non và phổ thông); đối với Giáo dục Thường xuyên tựu trường vào ngày 5/9/2017 và khai giảng vào ngày 11/9/2017.

Tổ chức cho học sinh ôn tập, thi lại, xét lên lớp, ở lại lớp đúng quy định đối với học sinh phổ thông; việc nhận học sinh thuyên chuyển chỉ được thực hiện sau khi các trường đã hoàn thành công tác thi lại, bố trí lớp và quy định về định biên học sinh trên lớp.

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và các cháu mẫu giáo 5 tuổi; bố trí lớp học, sắp xếp thời khóa biểu và thông báo cho học sinh trước ngày tựu trường.

Tùy thuộc tình hình thực tế của mỗi trường, các trường tổ chức tập trung học sinh trước ngày tựu trường nhằm ổn định tổ chức lóp học, học nội quy và lao động vệ sinh trường học.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ động họp bàn thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động kinh phí xã hội hóa để tập trung ưu tiên chỉnh trang nhằm đảm bảo khuôn viên trường học xanh - sạch - đẹp.

Chỉ đạo kiểm tra thực hiện đúng quy định các khoản thu, chi trong trường học theo công văn hướng dẫn của Sở GDĐT; chống tình trạng “lạm thu” đầu năm, tuyệt đối không thu các khoản ngoài quy định.

Lập Phương