Bản in

Tiêu điểm

Thứ Hai, 9/1/2017 13:12

Lên kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 29

Lên kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 29

GD&TĐ - Sáng nay (9/1), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, các chuyên gia, nhà khoa học đã cùng trao đổi về công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Tại buổi làm việc, đại diện nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã trình bày nội dung xây dựng kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện chương trình hành động của của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29; nêu rõ lý do, mục đích, nội dung, phương pháp đánh giá; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện và kế hoạch triển khai cụ thể.

Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng đề cương báo cáo gồm 3 phần: Bối cảnh kinh tế xã hội; tình hình chỉ đạo và tổ chức triển khai; kết quả thực hiện các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ GD&ĐT đã trao đổi ý kiến.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nha phát biểu chỉ đạo 

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu rõ: Sau 3 năm triển khai, Bộ GD&ĐT với vai trò, trách nhiệm đầu mối chính đã thực hiện thế nào để tự biết, tự sửa, tự điều chỉnh, định hướng hành động.

Mục đích tiếp theo là để báo cáo Chính phủ, Trung ương; trên cơ sở thông tin này, đề xuất, kiến nghị Chính phủ nên chỉ đạo các Bộ, địa phương như thế nào. Căn cứ vào đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và báo cáo lên trên.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Thực chất, đây là nghiên cứu, điều tra cơ bản, làm nền tảng xây dựng các báo cáo, để có thể chủ động khi Trung ương, Chính phủ yêu cầu.

Về nội dung, nội hàm, Bộ trưởng đề nghị: Xây dựng một khung đánh giá, xác định vấn đề đánh giá bám sát vào nội dung của Nghị quyết 29 của Trung ương và Nghị quyết 44 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29; bám sát vào thực tế, vào những vấn đề của Ngành…

"Đương nhiên, chúng ta phải căn cứ vào tính hệ thống. Trong quá trình đánh giá, thấy có gì bất cập, không hợp lý, nếu trong thẩm quyền của Bộ trưởng sẽ điều chỉnh; trường hợp ngoài thẩm quyền sẽ phải có kiến nghị và kiến nghị một cách có cơ sở chứ không chung chung…" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Về lộ trình, Bộ trưởng yêu cầu ngày 31/1 sẽ phải có dự thảo đề cương khung đánh giá; 31/6 có báo cáo lần 1 sơ bộ.

Về thực hiện, Bộ trưởng giao đầu mối là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện dưới hình thức là một đề tài cấp Nhà nước.

Đây không phải là một đề tài khoa học thuần túy mà là một nghiên cứu khảo sát, đặc biệt ưu tiên một số tác động liên quan đến nhận thức và bức xúc của người dân.                                                                                                                                                                 Trong quá trình thực hiện, đề nghị các vụ, cục góp ý trực tiếp và đồng hành trong quá trình triển khai. Các nhà khoa học tham gia cũng cần bám sát vào thực tế yêu cầu của vụ, cục cũng như của Bộ…” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Hiếu Nguyễn