Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 7/8/2017 17:26

Lào Cai hướng dẫn triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm

Lào Cai hướng dẫn triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cai hướng dẫn triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm cấp THCS, THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích, yêu cầu là mở rộng quy mô trường, lớp dạy học ngoại ngữ (Chương trình tiếng Anh 10) và tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; nâng cao năng lực giáo viên thông qua các hình thức: tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng; sinh hoạt chuyên môn; đào tạo, tập huấn, ...

Xây dựng môi trường dạy học ngoại ngữ tích cực, hiệu quả; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá; nâng cao chất lượng dạy học.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trường PTDTNT THCS&THPT, trường THCS&THPT huyện Bát Xát đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tổ chức dạy học ngoại ngữ; rà soát năng lực của giáo viên để lựa chọn chương trình dạy học, phân công giáo viên dạy phù hợp.

Chú ý, đơn vị có giáo viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ gần kề theo yêu cầu cấp học có thể bố trí giảng dạy chương trình tiếng Anh 10 năm, nhà trường yêu cầu giáo viên xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để giáo viên bồi dưỡng đạt chuẩn năng lực.

Đối với học sinh, trường hợp không tuyển đủ số học sinh đảm bảo các điều kiện theo quy định để tổ chức lớp, các trường rà soát điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 5 và lớp 9 của học sinh đã tham gia chương trình tiếng Anh chính khóa (3 năm đối với cấp Tiểu học, 4 năm đối với cấp THCS) để tuyển thêm, báo cáo Sở GD&ĐT (đối với trường THPT), phòng GD&ĐT (đối với trường THCS).

Sở GD&ĐT cũng sẽ tổ chức khảo sát chọn học sinh học chương trình tiếng Anh 10 năm, với cấp THPT vào ngày 16, 17/8/2017; đối với cap THCS xong trước ngày 21/8/2017.

Lập Phương