Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 24/8/2017 12:22

Lào Cai hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Tại văn bản số 1419/SGD&ĐT-GDTrH, Sở GD&ĐT Lào Cai đã hướng dẫn cụ thể quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục.

Cụ thể, bước 1: Trên cơ sở kế hoạch giáo dục nhà trường đã tự chủ từ năm học 2016-2017, những bất cập trong tổ chức dạy học, Hiệu trưởng (hoặc Cụm trưởng) tổ chức cho tổ, nhóm chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung sau:

Rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành để tiếp tục loại bỏ những kiến thức lạc hậu, không phù hợp; bổ sung, cập nhật những thông tin mới, kiến thức phù hợp. Xử lý để không còn những nội dung kiến thức trùng nhau ở từng môn học và giữa các môn học trong phạm vi cấp học.

Lưu ý: Bổ sung, cập nhật thông tin mới, kiến thức phù hợp qua điều chỉnh, thay thế nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa không phù hợp với mục tiêu của chương trình hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp với trình độ nhận thức và tâm lý lứa tuổi của học sinh; những nội dung trong sách giáo khoa chưa hợp lý, những nội dung không phù hợp với địa phương của nhà trường.

Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong chương trình theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, có thể chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung nội dung các hoạt động giáo dục khác vào chương trình dạy học.

Giáo viên thiết kế lại các tiết học thành các bài học theo chuyên đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để phát huy tốt hơn hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn của học sinh; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

Bước 2: Hiệu trưởng tổng hợp, tổ chức thảo luận thống nhất trong Hội đồng giáo dục nhà trường.

Bước 3: Các tổ, nhóm chuyên môn điều chỉnh sau khi được góp ý.

Bước 4: Hiệu trưởng phê duyệt ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kế hoạch giáo dục của các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, trung tâm GDNN-GDTX.

Phòng GD&ĐT có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kế hoạch giáo dục của các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT.

Lập Phương