Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 5/8/2017 13:25

Lâm Đồng: Bàn giao 7 trường phổ thông DTNT cấp THCS về UBND các huyện quản lý

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã chính thức bàn giao 7 trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) cấp THCS về UBND các huyện quản lý.

7 trường phổ thông DTNT cấp THCS được Sở GDĐT bàn giao về UBND các huyện quản lý gồm các Trường phổ thông DTNT Lạc Dương, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Trường phổ thông DTNT Bảo Lâm.

Công tác bàn giao và tiếp nhận các trường nêu trên được triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số: 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng.

Như vậy, từ năm học 2017- 2018, trong khối trường phổ thông DTNT, còn 2 trường có cấp THPT là Trường THPT DTNT tỉnh và Trường THCS-THPT DTNT liên huyện phía Nam là đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Minh Phong