Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 30/11/2016 08:07

Lai Châu: Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho HS bán trú

Lai Châu: Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho HS bán trú

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lai Châu ban hành văn bản số 937/HDLN:STC-SGDĐT hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Điều kiện được hưởng chính sách là trẻ em ăn bán trú tại các trường mầm non công lập. Học sinh phổ thông ở bán trú tại trường do nhà ở xa trường khoảng cách từ 4km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7km trở lên đối với học sinh THCS và từ 10km trở lên đối với học sinh THPT hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, học sinh đi đến trường và không thể trở về nhà trong ngày, như phải qua sông, suối không có cầu, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất đá.

Mức hỗ trợ: Đối với những cơ sở giáo dục đã bố trí nhân viên chuyên thực hiện nhiệm vụ nấu ăn tập trung cho trẻ em, học sinh, cứ mỗi nhân viên phải phục vụ nấu ăn cho 30 trẻ em, học sinh. Số dư còn lại được tính như cơ sở giáo dục chưa được bố trí nhân viên nấu ăn tập trung theo mức hỗ trợ quy định cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn: Trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú chỉ ăn trưa - 2,5% mức lương cơ sở/tháng/trẻ em, học sinh;

Trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh phổ thông ở bán trú tại trường: 4,5% mức lương cơ sở/tháng/học sinh.

Mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn không thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn: Trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú chỉ ăn trưa - 2,0% mức lương cơ sở/tháng/trẻ em, học sinh;

Trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh phổ thông ở bán trú tại trường: 4,0% mức lương cơ sở/tháng/học sinh.

Thời gian được hưởng chính sách từ ngày 11/9/2016 và được hưởng theo thời gian thực tế tổ chức nấu ăn tập trung nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Lập Phương