Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 1/12/2016 08:35

Kiểm tra, đánh giá không làm xáo trộn công tác dạy và học

Kiểm tra, đánh giá không làm xáo trộn công tác dạy và học

GD&TĐ - Một trong những điểm mới kỳ thi năm nay là hình thức thi, đa số các bài thi sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. 

Chính vì vậy ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã chú trọng chỉ đạo công tác dạy và học dựa trên nền tảng chuẩn kiến thức, kỹ năng và công tác kiểm tra, đánh giá, đảm bảo không làm thay đổi bản chất và quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá; 

Công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ phải đảm bảo kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan để HS vừa đảm bảo lĩnh hội được kiến thức toàn diện dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng vừa được làm quen với hình thức thi trắc nghiệm khách quan trong Kỳ thi THPT quốc gia.

Không làm xáo trộn công tác dạy học và kiểm tra, đánh giá

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi quốc gia năm 2017 trên cơ sở phương án thi, đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy học chính khóa và tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho HS trên cơ sở đảm bảo đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, đặc biệt là phủ đều kiến thức, chương trình lớp 12.

Ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT - khẳng định: Việc thay đổi hình thức tổ chức kỳ thi, tổ chức thi trắc nghiệm khách quan ở nhiều môn không ảnh hưởng nhiều đến quá trình, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường; trong năm học, các nhà trường vẫn phải đảm bảo dạy học trên nền tảng chuẩn kiến thức, kỹ năng cho HS.

Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo phân tích kỹ đề minh họa của Bộ để các nhà trường chủ động trong việc giảng dạy cho HS nhưng trên cơ sở là không được thay đổi nhiều công tác kiểm tra, đánh giá trong năm học.

Cụ thể, trong kiểm tra định kỳ, vẫn biên soạn những đề kiểm tra với hình thức tự luận và cả trắc nghiệm khách quan một cách hợp lý chứ không tập trung toàn bộ vào kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm ở một môn nào đó như Toán hoặc các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội dưới dạng hai bài thi tổ hợp.

Nhiều bài thi trong kỳ thi tới đây sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, tại sao lại không tiến hành công tác kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ các môn theo như hình thức này?

Theo ông Nguyễn Minh Tường: Sở đã không thực hiện như vậy mà chủ trương như trên và chỉ đạo và các nhà trường nghiêm túc thực hiện để HS và đội ngũ giáo viên vững vàng tâm thế, xác định rõ ràng quá trình học là học gì thi nấy, tránh tình trạng HS học tủ, học lệch, điều này đã được Bộ chỉ đạo rất rõ ràng.

Đồng thời, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cũng đã tập trung rà soát đội ngũ giáo viên bộ môn, đặc biệt là lớp 12 để đảm bảo HS được trang bị toàn diện nền tảng kiến thức, kỹ năng; nhất là môn Giáo dục công dân, là năm đầu tiên môn này có trong thành tố bài thi tổ hợp khoa học xã hội của kỳ thi THPT năm nay.

Với bài kiểm tra học kỳ I năm học này ở tất cả các khối lớp và khối 12, Sở đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng đề kiểm tra trên cơ sở kết hợp tự luận và trắc nghiệm một cách hợp lý.

Tuy nhiên, lưu ý đối với những câu hỏi trắc nghiệm, đề nghị giáo viên các nhà trường bám sát theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT để các em tiếp cận dần với hình thức thi trắc nghiệm.

Kết hợp kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan

Ngay từ đầu năm học, công tác kiểm tra đánh giá HS được các ban chuyên môn của Trường THPT Việt Trì xây dựng cho lộ trình cả năm. Thầy Trần Minh Khoa – Hiệu trưởng - cho biết:

Hiện nhà trường thực hiện công tác kiểm tra đánh giá thường xuyên với tỷ lệ 50% tự luận, 50% trắc nghiệm khách quan. Những môn học trước đây đã tổ chức thi trắc nghiệm rồi thì nhà trường thực hiện kiểm tra trắc nghiệm, tuy nhiên cũng tiến hành kiểm tra theo hình thức tự luận ở các môn này để HS làm bài, nhằm mục đích để HS học đều, học đủ, không học vẹt.

Nếu chỉ kiểm tra trắc nghiệm khách quan sẽ rất “nguy hiểm”, bởi hiện nay HS mới đang làm quen dần với hình thức kiểm tra này. Vừa qua, nhà trường đã tổ chức khảo sát chất lượng cho HS khối 12 để rèn kỹ năng làm bài với hình thức tổ chức của Kỳ thi THPT quốc gia năm nay; Đề kiểm tra được ra trong phân phối chương trình lớp 12 đến thời điểm kiểm tra. Kết quả cho thấy chất lượng rất khả quan, tâm lý thi cử của HS khá tốt.

Thầy Khoa cho biết thêm: Trên cơ sở công tác dạy và học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đề khảo sát được xây dựng ở 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Công tác xây dựng ma trận đề được giáo viên trong tổ chuyên môn đảm nhiệm, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chính vì vậy công tác kiểm tra, đánh giá được nhà trường tiến hành đồng bộ với quá trình dạy học nên kết quả đạt được hết sức khách quan.

Thầy giáo Triệu Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ - cho biết: Công tác lập ma trận đề kiểm tra, đánh giá là công việc bắt buộc đối với giáo viên trong thực hiện kế hoạch giáo dục, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên của nhà trường.

Trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên từ đầu năm đến nay, trường yêu cầu giáo viên đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm.

Công tác kiểm tra học kỳ I tới đây, theo kế hoạch giáo dục, nhà trường sẽ chủ động cho tiến hành với hình thức như Kỳ thi THPT quốc gia; đề kiểm tra đã được nhà trường chủ động xây dựng từ đầu năm và kết hợp với nguồn đề do Sở GD&ĐT cung cấp.

Theo thầy Kiên, nhìn chung cho đến nay, tâm lý HS lớp 12 đã tương đối ổn định trên cơ sở các em đã xác định rõ ràng mục tiêu hướng nghiệp và hiểu rõ những điểm mới của kỳ thi cũng như hình thức tổ chức các bài thi của kỳ thi năm nay.

 “Quan điểm của Sở là không làm xáo trộn công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá, công tác dạy và học hiện nay. Trong công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá, các bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên các nhà trường vẫn phải đảm bảo bình thường; trong đó vẫn xây dựng và cho tiến hành kiểm tra các bài trắc nghiệm và tuyệt đối tránh đưa toàn bộ các bài kiểm tra trắc nghiệm vào đánh giá thường xuyên”.

Ông Nguyễn Minh Tường

Bá Hải