Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/5/2013 21:52

Kiểm tra công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Kiểm tra công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT cho biết sẽ thực hiện kiểm tra công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) tại các Hội đồng Chức danh GS cơ sở.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ thực hiện kiểm tra công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) tại các Hội đồng Chức danh GS cơ sở.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Theo đó, thời gian kiểm tra dự kiến từ 30/5 đến 31/7/2013. Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Bộ GD&ĐT (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục đại học, Vụ Tổ chức cán bộ) và đại diện Hội đồng Chức danh GS nhà nước. Địa điểm kiểm tra tại 35 cơ sở giáo dục đại học từ Bắc đến Nam.

Tại mỗi hội đồng, nội dung làm việc sẽ gồm báo cáo của nhà trường theo nội dung Công văn số 2488/BGDĐT-NGCBQLGD; kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở; trao đổi về những vấn đề có liên quan đến công tác xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh GS, PGS; thảo luận về các vấn đề liên quan giữa các chức danh GS, PGS và các hạng chức danh viên chức giảng dạy qui định trong Luật Viên chức, Luật Giáo dục đại học.   

Lập Phương