Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 18/10/2011 14:33

Kiểm định chất lượng trường mầm non theo chu kỳ 5 năm/lần

Kiểm định chất lượng trường mầm non theo chu kỳ 5 năm/lần

(GD&TĐ)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo

(GD&TĐ)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo (gọi chung là trường mầm non) thuộc loại hình công lập, dân lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non là 5 năm/lần (Ảnh: gdtd.vn)

Theo đó, chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non là 5 năm/lần, tính từ thời gian ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Trường mầm non đạt cấp độ 1, sau 2 năm học được đăng ký đánh giá để nâng cấp độ. Trường mầm non được công nhận đạt cấp độ 2, sau 1 năm học được đăng ký đánh giá để nâng cấp độ.

Quy trình kiểm định chất lượng trường mầm non, bao gồm: Tự đánh giá của trường mầm non; đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non; đánh giá ngoài trường mầm non; công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Việc kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan, đúng pháp luật và trung thực, công khai, minh bạch.

Thông tư quy định, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non gồm 4 bước:

Bước 1: Tự đánh giá của trường mầm non. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của trường với ít nhất 5 thành viên. Hội đồng tự đánh giá có chức năng triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng về các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Bước 2: Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non. Trong bước này, Trường mầm non cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm: Công văn đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Báo cáo tự đánh giá. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và gửi hồ sơ đã được chấp nhận về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Đánh giá ngoài trường mầm non. Bước này bao gồm các việc nghiên cứu hồ sơ đánh giá; khảo sát sơ bộ tại trường mầm non; khảo sát chính thức tại trường mầm non; dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài và hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

Đoàn đánh giá ngoài trường có từ 5 đến 7 thành viên, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá và xác định mức độ trường mầm non đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; đề nghị công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Bước 4: Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường mầm non.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, các trường mầm non cần củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2011.

Bảo Minh