Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 11/1/2014 19:57

Không xét thi đua với giáo viên vi phạm dạy thêm

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Thầy Hồ Văn Thống - Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp - cho biết: Thời gian gần đây, các biểu hiện vi phạm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn có chiều hướng gia tăng.
Cụ thể, đối với cấp tiểu học ở thành phố, thị xã, thị trấn, một số giáo viên lợi dụng việc giữ trẻ ngoài giờ để dạy thêm trái phép.

Đối với cấp trung học, có biểu hiện o ép học sinh học thêm, thu học phí cao hơn quy định, dạy trước chương trình… bên ngoài nhà trường.

Các biểu hiện trên gia tăng, ngoài ý thức chấp hành quy định của một bộ phận giáo viên chưa tốt, còn có phần trách nhiệm của thủ trưởng các trường học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục huyện, thị xã, thành phố.

Chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm trên, ông Hồ Văn Thống cho biết, Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên triển khai nhắc nhở cán bộ, giáo viên các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dạy thêm, học thêm.


Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm. Cụ thể, với Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS ký cam kết với hiệu trưởng, hồ sơ được lưu trữ tại trường.

Hiệu trưởng, chủ cơ sở dạy thêm ký cam kết với Phòng GD&ĐT; Trưởng phòng GD&ĐT ký cam kết với Sở GD&ĐT.

Giáo viên các trường THPT và TTGDTX ký cam kết với hiệu trưởng; hiệu trưởng, chủ cơ sở dạy thêm ký cam kết với Sở GD&ĐT. Thời gian hoàn thành cam kết trong tháng 1/2014.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp sẽ công bố đường day nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm; tập trung vào các “điểm nóng” theo phản ánh của dư luận và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường. Các vi phạm sẽ xử lý nghiêm và công bố rộng rãi.

Đối với cán bộ,giáo viên đang công tác (kể cả dạy thêm trong và ngoài nhà trường), phải xem vi phạm quy định dạy thêm học thêm là điều kiện khống chế không xét thi đua khen thưởng trong năm học vi phạm.

Đồng thời, xem xét xử lý kỷ luật với các trường học vi phạm lần đầu mức độ nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần.

Đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, trên cơ sở báo cáo của cấp ủy quyền kiểm tra, cơ quan cấp giấy phép có thể thu hồi giấy phép khi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần.

Hiếu Nguyễn