Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/5/2013 20:12

Không trực tiếp giảng dạy sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Không trực tiếp giảng dạy sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

(GD&TĐ) - Nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi hiên nay đang công tác tại Trung tâm BDCT. Từ năm 1988 đến 1996 là giáo viên giảng dạy tại Trường Dân tộc nội trú của huyện. Từ năm 1996 đến 2003 là giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chị trị huyện và Thị xã. Từ năm 2003 đến 2008 tôi dược điều về công tác tại cơ quan UBKT Đảng. Từ năm 2008 đến nay công tác tại Trung tâm BDCT. Vậy xin hỏi những năm tôi công tác tại cơ quan UBKT Đảng (2003-2008) tôi có được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không, hay chỉ được tính những năm  công tác tại Trung tâm BDCT và trường DTNT. Nguyễn Hương (huongttctkt@gmail.com).

* Trả lời: Theo Điều 1 Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP  ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; khoảng thời gian bạn làm ở cơ quan UBKT sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

GD&TĐ Online