Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 18/5/2017 08:07

Khánh Hòa: Nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi đến thời điểm khai giảng năm học mới

Khánh Hòa: Nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi đến thời điểm khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị năm học 2017 - 2018 trên địa bàn.

Cụ thể, về tuyển sinh năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT giao cho các Phòng GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2017 - 2018 phù hợp với địa phương trình UBND các huyện, thị xã, thành phố và gửi kế hoạch về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 15/6/2017.

Việc tổ chức thu nhận trẻ mẫu giáo 5 tuổi, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo tất cả các trường mầm non ưu tiên nhận trẻ mẫu giáo 5 tuổi để thực hiện tốt việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo qui định; phối hợp với các xã phường điều tra, cập nhật danh sách trẻ 5 tuổi ra lớp cùng thời điểm với trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (thời điểm tháng 5, 6/2017).

Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non căn cứ số liệu điều tra, tổ chức rà soát, huy động tối đa trẻ 5 tuổi ra lớp. Những xã phường có nhiều trường mầm non, Phòng GD&ĐT phối hợp với địa phương phân bổ chỉ tiêu, phân công cụ thể và giao trách nhiệm cho từng trường điều tra rà soát theo đúng tuyến, đúng đường phố, thôn xóm để tránh bị bỏ sót.

Phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở mầm non tư thục (trường, nhóm lớp) đăng ký với Phòng GD&ĐT tổ chức các lớp mẫu giáo 5 tuổi (nếu có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên). Phòng GD&ĐT tiến hành kiểm tra, cho phép các cơ sở mầm non tư thục tổ chức các lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Chỉ đạo các trường mầm non làm tốt việc thông báo tuyển sinh một cách rõ ràng, công khai tránh trường hợp có kế hoạch tuyển sinh nhưng không nhận hồ sơ gây bức xúc cho phụ huynh; việc nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi không giới hạn thời gian cho đến thời điểm khai giảng năm học mới.

Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Lập Phương