Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 4/8/2017 16:53

Khắc phục mạng lưới trường lớp manh mún trong năm học mới

Khắc phục mạng lưới trường lớp manh mún trong năm học mới

GD&TĐ - Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở GD&ĐT Bến Tre lưu ý thực hiện trong năm học mới.

Trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Văn Huấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre – cho biết: Thực hiện nhiệm vụ này, ngành GD&ĐT Bến Tre tổ chức rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn theo hướng thu hẹp các điểm trường lẻ phù hợp với điều kiện của từng địa phương và đáp ứng nhu cầu giáo dục, khắc phục tình trạng mạng lưới trường lớp manh mún.

Đồng thời, ưu tiên dành quỹ đất để sẵn sàng cho đầu tư xây dựng trường lớp, đặc biệt là cho xã hội hóa giáo dục.

Bến Tre cũng sẽ tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường, lớp theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được duyệt. Tranh thủ các nguồn ngoài ngân sách để đầu tư nâng, cấp cơ sở vật chất. Hoàn thiện và triển khai thực Kế hoạch xã hội hóa giáo dục mầm non sau khi UBND tỉnh phê duyệt.

Quản lý và khai thác có hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có. Tích cực làm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Năm học mới, Bến Tre tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục để tạo nguồn cán bộ quản lý giáo dục phong phú, có chất lượng tốt. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ; tổ chức tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất.
Cùng với nhiệm vụ này, ông Nguyễn Văn Huấn cũng cho biết, năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Bến Tre cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Xây dựng, tổ chức khai thác hiệu quả trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp được kết nối giữa các trường với các cơ quan dự báo nguồn nhân lực, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp nhằm giúp học sinh lựa chọn, giải đáp thắc mắc về xu hướng chọn nghề. Triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở địa phương.

Kiện toàn đội ngũ Đoàn, Hội, Đội để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh. Có giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, có những giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh, an toàn trường học; xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương trường học.

Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, năm học 2017 – 2018, theo ông Nguyễn Văn Huấn, Bến Tre sẽ tổ chức rà soát đội ngũ về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn cán bộ quản lý. Từ đó, mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý phải tự học, tự bồi dưỡng để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Tiếp tục thực hiện tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm… đúng theo quy định, đúng vị trí việc làm; từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học.

Tập trung phát triển về chất và lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

“Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ với từng cấp học, giáo dục Bến Tre trong năm học mới sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy-học và quản lý; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; chú trọng hội nhập quốc tế trong giáo dục; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công tác khảo thí và kiểm định chất lương giáo dục.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới giáo dục” – ông Nguyễn Văn Huấn chia sẻ.

Hiếu Nguyễn