Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 17/5/2017 16:09

Kế hoạch tôn vinh nhà giáo tiêu biểu chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ GD&ĐT  phối hợp với các đơn vị liên quan tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.
 

Kế hoạch cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu

Tôn vinh, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt  Nam;

Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội đối với những khó khăn, gian khổ mà đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang khắc phục, vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới,sáng tạo trong dạy và học” và các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Biểu dương, tri ân các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình “Cùng em đến trường” năm học 2016 – 2017;

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

Đối tượng: Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc ngành Giáo dục tiêu biểu trong năm học 2016 – 2017 được các đơn vị lựa chọn, giới thiệu, đề cử tham dự.

Điều kiện: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có cống hiến đặc biệt trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Tiêu chuẩn: Nhà giáo: Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín cao trong tập thể sư phạm, trong học sinh, sinh viên và nhân dân địa phương, có ít nhất 1 đề tài khoa học, sáng kiến; giải pháp đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy được áp dụng trong nhà trường, đơn vị, địa phương.

Cán bộ quản lý giáo dục: Có uy tín cao trong tập thể sư phạm, trong học sinh, sinh viên và nhân dân địa phương; có ít nhất 1 đề tài khoa học; sáng kiến, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, quản lý, giảng dạy được áp dụng trong nhà trường, đơn vị, địa phương; tập thể đơn vị công tác có nhiều sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Có thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn 3 năm trở lên, có cống hiến đặc biệt trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương; tận tụy, thương yêu học sinh; chất lượng, hiệu quả công tác tốt, được tập thể sư phạm, chính quyền và nhân dân ghi nhận, khẳng định.

Chỉ tiêu phân bổ: Mỗi tỉnh/thành phố lựa chọn 2 cá nhân tiêu biểu; Mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ GD&ĐT lựa chọn 1 cá nhân tiêu biểu.

Dự kiến tổng số nhà giáo được tôn vinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 là 160 người.

Thời gian tổ chức dự kiến ngày 18/11/2017 tại Hà Nội.

Chi tiết kế hoạch xem TẠI ĐÂY