Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 5/8/2013 18:26

Hướng dẫn các trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"

Hướng dẫn các trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên (HSSV)” năm học 2013 - 2014 trong các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ và TCCN.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên (HSSV)” năm học 2013 - 2014 trong các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ và TCCN.

Các tân sinh viên khoá 57 của khoa Nông học (khối 1) tham gia Tuần sinh hoạt công dân –  sinh viên năm học 2012-2013
Các tân sinh viên khoá 57 Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội tham gia Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2012 - 2013

Trong đó ghi rõ: "Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2013 - 2014.

HSSV hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" sẽ được nhà trường cấp giấy chứng nhận. Các HSSV chưa hoàn thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhà trường sắp xếp.

Với HSSV mới vào trường, "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trang bị những kiến thức cần thiết của người HSSV trong nhà trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho HSSV và phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật. Xây dựng và phát động trong nhà trường phong trào “HSSV có hành vi ứng xử văn hóa”...

Chương trình các khóa giữa sẽ trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2013 - 2014, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến HSSV, các nội dung kỹ năng nghề nghiệp, trách nhiệm cộng đồng, xã hội...

Chương trình cuối khoá dành cho HSSV năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp: Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tăng cường cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận yêu cầu về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức...) để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, nhà trường có thể tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động văn hoá - thể dục - thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng...

Lập Phương