Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/5/2013 14:46

Hợp tác về GD&ĐT Việt Nam - Australia

Hợp tác về GD&ĐT Việt Nam - Australia

(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thông qua nội dung dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Australia về GD&ĐT giai đoạn 2013 - 2018.

(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thông qua nội dung dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Australia về GD&ĐT giai đoạn 2013 - 2018.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng ủy quyền lãnh đạo Bộ GD&ĐT thay mặt Chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với đại diện có thẩm quyền Chính phủ Australia. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền ký thỏa thuận nêu trên theo quy định.

Được biết, Việt Nam và Australia trong những năm qua đã tích cực củng cố và mở rộng các chương trình hợp tác về GD&ĐT với hàng loạt dự án, chương trình hợp tác được 2 bên triển khai hiệu quả. Riêng các chương trình học bổng, mỗi năm, Australia cấp cho Việt Nam khoảng 225 học bổng, chiếm hơn 1/3 tổng số tiền viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Australia dành cho Việt Nam...

Lập Phương