Bản in

Tiêu điểm

Thứ Bảy, 26/11/2016 16:00

Hội thảo về chuẩn hiệu trưởng mới

Hội thảo về chuẩn hiệu trưởng mới

GD&TĐ - Chuẩn hiệu trưởng mới sẽ là căn cứ để phát triển chương trình, tài liệu và tổ chức các hoạt động phát triển năng lực cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngày 24/11, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Chương trình phát triển các Trường Sư phạm để nâng cao năng lực giáo viên, Cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT - Chương trình ETEP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã tổ chức hội thảo về “Chuẩn hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGD PT”.

Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu, điều phối trưởng ETEP, chuyên gia Ngân hàng Thế giới, lãnh đạo các Vụ, Cục, Dự án thuộc Bộ GD&ĐT, lãnh đạo một số Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường phổ thông các cấp, lãnh đạo, chuyên gia của Học viện Quản lý giáo dục và các trường đại học sư phạm chủ chốt tham gia ETEP...

Hội thảo đã tập trung thảo luận về những chủ đề như: Chuẩn Hiệu trưởng và thực trạng sử dụng chuẩn hiệu trưởng để phát triển chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGD PT.

Tiêu chí, quy trình lựa chọn CBQLCSGD PTcốt cán, giảng viên sư phạm bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và xây dựng mối quan hệ giữa các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý Giáo dục với các sở GD&ĐT, trường phổ thông trong việc bồi dưỡng CBQLCSGD PT dựa theo chuẩn hiệu trưởng.

Thông qua hội thảo nhằm trao đổi, góp ý bổ sung chuẩn hiệu trưởng hiện hành, tiêu chí và quy trình lựa chọn CBQLCSGDPT cốt cán và việc sử dụng chuẩn/tiêu chí, quy trình đó trong phát triển chương trình, tài liệu và triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông để thiết kế các hoạt động của ETEP đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển năng lực đội ngũ CBQLCSGDPT trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Mục tiêu hàng đầu của chuẩn phải là hỗ trợ CBQLCSGDPT phát triển năng lực lãnh đạo trường học lấy học sinh làm trung tâm, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên, kết nối cộng đồng, cam kết trách nhiệm xã hội, với phụ huynh học sinh để học sinh thành công trong học tập và tham gia phát triển xã hội.

Minh Phong