Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/10/2014 15:59

Học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN có thể được miễn một số học phần học ĐH

Học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN có thể được miễn một số học phần học ĐH

GD&TĐ - Theo quy định mới của ĐHQGHN, học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN khi trúng tuyển vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN có thể được miễn một số học phần đặc thù đã được học nâng cao ở bậc THPT.

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo đại học xem xét quy định học phần được miễn học đối với từng ngành đào tạo và từng đối tượng học sinh chuyên theo các tiêu chí:

Môn học (được nâng cao) ở THPT tương đương với học phần ở bậc đại học hoặc môn học ở THPT đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần ở bậc đại học.

Học sinh được miễn học phần nào có thể được điểm tối đa học phần tương ứng ở bậc đào tạo đại học.

Ngoài ra, học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN đang học lớp 12 được đăng ký học tích lũy trước một số học phần thuộc ngành đào tạo đại học nếu đảm bảo các điều kiện:

Học sinh có học lực tối thiểu loại Khá trở lên ở năm học lớp 10 và lớp 11; được sự đồng ý bằng văn bản của hiệu trưởng trường THPT chuyên mà học sinh đang theo học.

ĐHQGHN quy định các đơn vị đào tạo đại học tổ chức cho học sinh đủ điều kiện học tích lũy trước các học phần được tham gia học tập theo hình thức tập trung cùng với lớp của các sinh viên đại học.

Trong một học kỳ, học sinh THPT chuyên được học tối đa không quá 3 học phần của chương trình đào tạo đại học. Kết quả học tập các học phần được bảo lưu khi học sinh trúng tuyển vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN.

Lập Phương